Teammanager I PA – Vitens NV – Zwolle

  • Zwolle

Vitens NV

Functietitel: Teammanager I PA
Recruiter: Rhobin Brander
Vacature-ID: 2699

Teammanager Instrumentatie en Procesautomatisering – Voortrekker in de ontwikkeling van één robuuste standaard in PA bij de grootste drinkwaterproducent van Nederland

Jouw uitdaging

Vitens wint, produceert en levert schoon water. We pompen het uit de grond, zuiveren het en brengen het thuis bij maar liefst 5,8 miljoen Nederlanders. In totaal heeft Vitens een kleine honderd productielocaties in Noord-, Oost- en Midden-Nederland. Plus nog zo’n 150 watertorens, reservoirs en drukverhogingsinstallaties. Binnen de afdeling Winning & Zuivering (W&Z) werken we aan steeds verdergaande automatisering van alle drinkwaterbereidingsprocessen, ommeer inzicht en procesoptimalisatie mogelijk te maken. W&Z ontwikkelt zich van een operationele naar een meer tactische club met datagedreven processen, waaronder watermaken, beheer en onderhoud e.d. Voor de toekomst van de organisatie (W&Z én Vitens) is de uniformering van de procesautomatisering, waarbij regionaal verschillende systemen vervangen worden door één PAsysteem, van doorslaggevend belang! Al deze dynamiek mag natuurlijk nooit ten koste gaan van een continue, hoogwaardig en veilige waterproductie. Voor de verdere ontwikkeling en aansturing van het team Instrumentatie en Procesautomatisering zijn wij nu op zoek naar een senior teammanager met zowel technisch inhoudelijke bagage als ruime leidinggevende ervaring. Je loodst je team de volgende fase in!

Jouw functie

Binnen Vitens zijn meerdere PA-stakeholders actief. Denk aan Assetmanagement, ICT, Ontwerp & Aanleg en het Water Expertise Centrum. Je directe businesspartner zijn de bedrijfsvoerders van W&Z die met hulp van de PA ‘het water maken’. Binnen die PA-keten én binnen Vitens krijg jij een belangrijke rol als boegbeeld en trekker van de doorontwikkeling van het vakgebied PA en als sparringpartner voor je collega-teammanagers. Jij beinvloedt het PA-beleid en bepaalt de tactische doorontwikkeling van de procesautomatisering op de verschillende niveaus in de organisatie. Je ondersteunt de doorontwikkeling naar functioneel specificeren. Daarbij streef je naar een robuust, beheersbaar uniform systeem voor automatisering van waterproductieprocessen. Met andere woorden: jij krijgt een leidende rol in de technologische ontwikkeling bij Vitens en bepaalt daarmee mede de toekomst van de watervoorziening in een groot deel van Nederland!

Jouw team bestaat vanaf het nieuwe jaar uit vijf clusters: technisch beheer, applicatiebeheer, projectondersteuning, beheer & ontwikkeling van standaarden, en instrumentatie. Bij dit alles geldt één overkoepelend belang:24/7 watermaken van een goede kwaliteit op een (cyber)veilige manier. Wij nemen zowel in techniek als in houding en gedrag bij alle processen bewust ook de risicobeheersing mee. Bij de ontwikkeling van een nieuwe standaard PA overleg je dan ook frequent met vergelijkbare (overheids)instanties. Jeneemt ook deel aan decoördinatiewacht W&Z in de calamiteitenorganisatie, met de consignatiediensten die daarbij horen.

Enkele concrete punten over de scope van je baan:

vormgeven aan verandering en ontwikkeling van één uniforme standaard in PA voor drinkwaterbereiding;

teamontwikkeling inclusief werven en coachen van nieuwe medewerkers;

vertalen van normen en beleid naar een duurzame inzet van procesautomatisering;

vormgeven van projectteams en deze zonodig begeleiden;

op positieve wijze vertegenwoordigen van Vitens in in- en externe overleggenn.

Jouw kennis en vaardigheden

Deze functie vraagt om een evenwichtige verdeling van technisch-inhoudelijke expertise en leidinggevende kwaliteiten, waaronder het vermogen verbinding te leggen en vorm te geven aan samenwerking. Je vindt het boeiend om in te stappen in een ontwikkeltraject en bent in staat om met enthousiasme en betrokkenheid de in gang gezette veranderingsprocessen meer vaart te geven. Overigens verwachten wij van onze medewerkers ook bovengemiddelde maatschappelijke betrokkenheid, passend bij ons werkgebied: drinkwatervoorziening.

Concrete functie-eisen zijn:

academisch werk- en denkniveau (hbo-opleiding met veel relevante ervaring mag dus ook);

minimaal vijf tot tien jaar leidinggevende ervaring, liefst in productie- of procesomgeving;

analytische blik en grote kennis van procesautomatisering en instrumentatie;

sterk in (project)management en het begeleiden van veranderprocessen;

flexibel schakelaar tussen strategie, tactiek en resultaatgerichte uitvoering.

Els van Grol, Directeur Winning & Zuivering:

“In deze functie krijg je grote invloed op de continuïteit, de kwaliteit, de veiligheid én de duurzaamheid van de watervoorziening in Nederland. Jij kunt écht verschil maken.”

Ons aanbod

Vitens is een mooi bedrijf om voor te werken, al was het maar omdat iedereen bij ons doordrongen is van het belang van ons eindproduct: goed drinkwater. En niet alleen in Nederland, want via Vitens kun je ook bijdragen aan projecten in landen waar waterwinning écht een kwestie is van leven of dood. Een belangrijk speerpunt is duurzaamheid. Met energie uit zon en wind, en hergebruik van reststromen uit de zuivering. We beloven: in 2030 is elke druppel duurzaam! Kortom, Vitens is een eerlijk bedrijf met een sterk positieve maatschappelijke rol. Reken verder op:

Bij deze functie bedraagt het maximumjaarsalaris €104.813 (Inclusief Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (FAB), waaronder vakantiegeld).

Het aantal vakantie dagen bedraagt 31,5. Een deel van deze dagen en het FAB kun je gebruiken voor het optimaliseren van jouw werk- privébalans en /of voor je levensfase.

Vitens stimuleert jouw ontwikkeling met ruime opleidingsmogelijkheden om jouw vaktechnische en persoonlijke vaardigheden te blijven ontwikkelen.

Daarnaast ontvang je nog een Employability budget van € 1.000 dat je binnen de fiscale regelgeving kunt gebruiken voor je eigen employability.

Diverse mogelijkheden om thuis of op onze verschillende kantoren flexibel te werken is onderdeel van het werken bij Vitens. De benodigde middelen zoals een smartphone en laptop worden beschikbaar gesteld.

Bij Vitens heb je een pensioenregeling bij ABP met ruime werkgeversbijdrage (ca. 2/3 deel).

Daarnaast ontvang je nog een tegemoetkoming in de collectieve ziektekostenverzekering

Een leaseauto behoort tot de mogelijkheden.

Een fijne balans tussen werk en privé. Werk is belangrijk en thuis ook.

De kans om je expertise in te zetten bij internationale (water)projecten in ontwikkelingslanden.

We komen graag met je in gesprek

Als je denkt dat je in deze senior leidinggevende rol de ontwikkeling van een uniforme procesautomatisering bij ons drinkwaterbedrijf extra vaart kunt geven, dan is je sollicitatie van harte welkom. Heb je vragen over de functie zelf? Bel dan Els van Grol, Directeur Winning en Zuivering, via telefoon +31 623429151 (secretariaat). Voor vragen over de procedure neem je contact op met Senior Corporate Recruiter Rhobin Brander: Rhobin [email protected] of +31 624275473 . Hij vertelt je graag alles wat je weten wilt.

We stellen deze functie, vanwege het kritische gehalte en de beoogde, korte doorlooptijd in- en extern tegelijk. Op 22 november in de ochtend worden gesprekken gepland!

Vitens werkt aan vitale infrastructuur. Daarom is een pre-employment screening onderdeel van het aanstellingsproces. Dit betekent dat we je in ieder geval vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Afhankelijk van de functie kan een uitgebreider onderzoek van toepassing zijn. Daarnaast laten wij voor deze functie een assessment uitvoeren. Tijdens de procedure krijg je hierover meer informatie.

Over Vitens

Iedere dag rekenen bijna zesmiljoen mensen op betrouwbaar en lekker drinkwater van Vitens. Dit natuurproduct winnen we uit meer dan 100 verschillende grondwaterbronnen verspreid over Friesland, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht. Deze bronnen liggen in mooie waterwingebieden die we ecologisch beheren en openstellen voor wandelaars en fietsers. Per dag leveren we ruim 1 miljard liter vers opgepompt en gezuiverd drinkwater aan huishoudens en bedrijven via een omvangrijk leidingnetwerk dat we in eigen beheer hebben. Vitens is een solide publieke organisatie die midden in de samenleving staat. We zoeken actief verbinding met onze klanten, overheden, organisaties, innovatieve partijen en vele anderen die net als wij de urgentie voelen om drinkwater voor de toekomst veilig te stellen. Dat vraagt om een maatschappelijke transitie die een grote uitdaging is voor 1.400 Vitensers. Samen hebben we een doel voor ogen dat net zo helder is als het product waar we zo trots op zijn; we willen dat in 2030 elke druppel duurzaam is.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: