Operationeel manager (Afdelingshoofd Zorg) PPC PI Zwolle – Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen – Zwolle

  • Zwolle

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen


De maatschappij verandert. DJI verandert mee. Te midden van die ontwikkelingen houden leidinggevenden DJI op koers, samen met hun medewerkers. Dit vraagt om een visie op leiderschap waarin beweging zit, die verbonden, wendbaar en scherp is. Als manager (afdelingshoofd) binnen het Penitentiair Psychiatrisch Centrum werk je samen met je duale partner, de behandelcoördinator en ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de dagelijkse zorg binnen enkele zorgafdelingen in onze inrichting. Je geeft hiërarchisch leiding aan de teams die verbonden zijn aan die afdelingen, zorgt dat de bedrijfsvoering van deze afdelingen op rolletjes loopt en je streeft ernaar dat je medewerkers vakbekwaam zijn en met plezier kunnen werken.

De PI Zwolle heeft een stevige ambitie en zet onder meer in op verdere professionalisering, positionering en groei van onze medewerkers en hiermee van de kwaliteit van zorg. Om dit ontwikkeltraject verder vorm te geven, zijn we op zoek naar een leidinggevende die situationeel leiding kan geven. De ene keer is dat in een coachende rol om de teams te begeleiden in het nemen van de regie en het optimaal benutten van ieders kwaliteiten. Een andere keer stel je duidelijke kaders, waarbij je ook medewerkers durft aan te spreken op taken en verantwoordelijkheden.

Jij verbindt je duurzaam aan mensen, stelt haalbare en realistische doelen en creëert eigenaarschap op alle niveaus. Je geeft mensen kansen en werkt vanuit vertrouwen. Naar binnen en naar buiten toe ben je zichtbaar, herkenbaar én aanspreekbaar. Je werkt vanuit verbinding en beweegt constructief in een speelveld met partners met soms tegengestelde belangen en weet succesvolle, toekomstbestendige samenwerking met bestaande partners te borgen en verder te ontwikkelen. Ook ben je voorzitter van verschillende afdelingsgebonden overleggen.

Jouw medewerkers kunnen op jou bouwen. Je hebt oog voor hen, voert regelmatig gesprekken over hun ontwikkeling. Hierbij ben je in staat om afwisselend te sturen op het individu en het team(proces). Verder ben je verantwoordelijk voor de personeelsplanning en het afdelingsbudget. Ook zorg je voor een positief en stimulerend werk- en leefklimaat op jouw afdelingen en coördineer je de dagelijkse gedetineerdenzorg. Hiervoor stem je zaken af met verschillende disciplines binnen de inrichting. En vindt er een calamiteit plaats? Dan handel je die vastberaden en professioneel af.

Functie-eisen
Je hebt een hbo-diploma, bij voorkeur een managementopleiding.
Ervaring in de (forensische) psychiatrie is een pré.
Je hebt ruime leidinggevende ervaring en beschikt over uitstekende managementkwaliteiten.
Je hebt kennis van de inhoudelijke en procesmatige aspecten op het gebied van detentie en de ondersteunende zorgafdelingen.
Je hebt inzicht in bedrijfsmatige processen.
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt het vermogen om met een grote verscheidenheid aan medewerkers en patiënten een professionele band op te bouwen.
Je bent in staat een andere leiderschapsstijl in te zetten als de situatie daarom vraagt.
Je laat zaken niet op hun beloop, zorgt dat afgesproken doelen worden behaald en kunt goed reflecteren.
Je durft een standpunt in te nemen als een situatie daarom vraagt en je neemt verantwoordelijkheid voor zaken.
Je bent klantgericht en je bewust van de omgeving waarin je actief bent.
Je kunt een netwerk opbouwen en onderhouden.
Je stelt de ontwikkeling van medewerkers voorop.
Je bent sterk in plannen en organiseren.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 10
Maandsalaris Min €2.957 – Max. €4.707 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 1 jaar
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
Solliciteren? Volg de stappen door op de solliciteer knop te drukken en upload je motivatie en cv via je account. We raden je aan eerst meer informatie over onze sollicitatieprocedure te lezen voordat je solliciteert.
Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een voorrangspositie bij het vervullen van vacatures binnen de sector Rijk (Hoofdstuk 12.7 cao Rijk). Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
Een selectieassessment, aanstellingskeuring en fysieke vaardigheidstoets maken deel uit van de selectieprocedure.
Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
Je werkt onregelmatig: gemiddeld draai je één keer per vier weken een weekenddienst en draai je doordeweeks gemiddeld één vroege en één late dienst.
Kijk voor meer informatie over de Dienst Justitiële Inrichtingen (en bijvoorbeeld de fysieke vaardigheidstoets) op www.dji.nl.
Let op: de einddatum van de vacature is niet leidend. De selectie start wanneer geschikte kandidaten zich aandragen en sluit wanneer de vacature is vervuld. De vacature kan dus vóór de vermelde einddatum sluiten. Wees er daarom op tijd bij en reageer snel!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle is een zelfstandige vestiging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. De PI Zwolle bestaat uit twee locaties: Zuid 1 en Zuid 2. Samen bieden deze locaties ruimte aan circa 400 gedetineerden. Er zijn verschillende regimes voor zowel mannen als vrouwen, waaronder een huis van bewaring, een gevangenis, een afdeling voor stelselmatige daders, extra zorgvoorzieningen, een terroristenafdeling en een GHB-afdeling.

In de inrichting werken bijna 600 medewerkers in verschillende functies. Vooral de afwisseling, verandering, spanning en maatschappelijke betrokkenheid spreekt hen aan. Ook is er veel aandacht voor gezondheid en sporten. Wil je een beter beeld van hoe het is om te werken in de PI Zwolle? Bekijk dan hier om het filmpje te bekijken!

Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)
Onderdeel van de PI is een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) met afdelingen voor mannen en vrouwen. In het PPC krijgen 146 gedetineerden met psychiatrische problematiek zorg en behandeling die gelijkwaardig is aan de behandeling en zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Het PPC huisvest psychiatrische patiënten die niet op andere gevangenislocaties kunnen worden gehandhaafd en stabiliseert de gevangenen zodat ze na hun verblijf in de PPC kunnen terugkeren naar een reguliere gevangenisomgeving, of worden doorgestuurd naar een andere vorm van psychiatrische zorg. Er wordt gewerkt middels het FHIC-model. De grondgedachte achter de FHIC is dat de zorg nooit intensiever of geslotener is dan nodig. Het doel van een psychiatrisch centrum in een gevangenis is het bieden van psychiatrische zorg aan patiënten in detentie en het door behandeling verminderen van de risicofactoren voor strafbaar gedrag binnen en buiten de gevangenis. De gemiddelde verblijfsduur is 3 tot 5 maanden. In deze periode wordt de gedetineerde gediagnosticeerd, gestabiliseerd en gemotiveerd tot verdere behandeling in een reguliere ggz-instelling wanneer dat nodig is. We hebben dan ook een uitgebreid behandelaanbod, dat gelijkwaardig is aan wat binnen de reguliere ggz geboden wordt. Een PPC maakt dan ook nadrukkelijk deel uit van de zorgketen.

Deze korte video geeft je een beeld van het PPC.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: