Applicatie Portfolio Manager – BlueTrail – Zwolle

  • Zwolle

BlueTrail

De Diensten Informatie Management en ICT vormen samen de Informatie Voorziening (IV) van de politie. Samen zorgen we ervoor dat onze collega’s op straat én op kantoor, op de juiste manier worden ondersteund met (maatwerk) informatievoorzieningen.
De Politie is een informatie-intensieve organisatie die op het juiste moment en op een veilige manier over correcte gegevens van de juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. Binnen het Politiedienstencentrum en de Dienst IV is de sector GGB+(Gegevensgebruik en –beheer) voor deze taak verantwoordelijk.

De sector GGB+ bestaat uit vier teams. De teams ‘Kwaliteit, compliancy en advies’ en ‘Gegevensmanagement’ vormden voorheen, samen met het MT GGB, de sector GGB. Het team ‘Informatie Architectuur’ is begin 2018 aan de sector toegevoegd; sindsdien spreken we over GGB+. Recent hebben we ook het team ‘User Experience’ (UX) verwelkomd. De sector GGB+ heeft een richtinggevende en bewakende rol op het gebied van architectuur, kwaliteit van gegevens, user experience en gegevensuitwisseling naar ketenpartners. Tevens zien we toe op de naleving van wet- en regelgeving op degenoemde gebieden; we hebben daarbij een regie-, beheer-, kennis- en controlefunctie.

APM is bewust onderdeel gemaakt van IV Architectuur in verband met de innige relatie tussen beide vakgebieden. APM heeft directe input nodig vanuit Architectuur om tot een juiste registratie te komen en IV Architectuur heeft behoefte aan de in- en overzichten om te komen tot goede architectuurproducten en –diensten.
De Dienst IV kent een applicatieportfolio van 1337 applicaties. Binnen het Productiehuis zijn 100 DevOps teams bezig met beheer en vernieuwing van het applicatieportfolio.

Applicatieportfolio management (APM) binnen de Nationale Politie staat nog in de kinderschoenen. Jij werkt enerzijds als de senior applicatieportfolio manager mee in het team APM (1,5 fte), anderzijds formuleer je (samen met het team en het management) het eindplaatje voor APM en zorgt dat het team en de rest van de organisatie zich ontwikkelt richting dit einddoel. Je formuleert samen met het verantwoordelijk management doelstellingen op gebieden als rationalisatie, businesswaarde versus technische waarde en kostenbeheersing met betrekking tot het applicatielandschap van de politie.

In deze tijdelijke rol doe je dus regulier werk als uitvoerend (sr) APM-er en ben je tegelijkertijd, als verandermanager, verantwoordelijk voor visievorming en doorontwikkeling van het vakgebied. Hiertoe moeten producten, processen, ondersteunende IV en de besturing duidelijk worden beschreven en geïmplementeerd.

Doelstelling
Het (door)ontwikkelen van APM tot een volwassen bedrijfsfunctie binnen de IV-voortbrenging. Voorwaarde is hierbij een duidelijke visie op Applicatie Portfolio Management (APM).

Verantwoordelijkheden
Om de doelstellingen van deze opdracht te behalen, voer je de volgende werkzaamheden uit als senior applicatieportfolio manager en ben jij medeverantwoordelijk voor het:

opstellen en laten bekrachtigen van doelstellingen voor het applicatieportfolio.

monitoren van het behalen van de doelstellingen en adviseren over bijsturing.

analyse van de applicatieportfolio op aspecten als kosten en risico.

Intensieve samenwerking met de IV-architecten om bijvoorbeeld bij applicaties functionele “gaten” of overlap tijdig te signaleren en communiceren.

bewaken en bijhouden van de kwaliteit van de applicatie informatie.

geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot het applicatie portfolio management.

bijdragen aan het verder vormgeven en positioneren van applicatieportfolio management.
Als verandermanager ben je verantwoordelijk voor:

Visievorming voor het vakgebied APM.

Stakeholdermanagement APM.

Beschrijven van producten, processen, informatievoorziening en besturing tbv APM.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding.

Je hebt in de afgelopen 15 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Applicatie Portfolio Manager in een grote complexe organisatie.

Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring als eindverantwoordelijke (voor functie, proces of productlijn) of als verandermanager binnen een IV organisatie.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt werkervaring binnen een informatie-gedreven organisatie zoals de politie.

Je hebt werkervaring met het schrijven van adviezen voor management en bestuurders.

Je hebt werkervaring als changemanager, die d.m.v. uitmuntende communicatie mensen weet mee te nemen in noodzakelijke veranderingen.

Je hebt werkervaring met architectuur.

Je hebt werkervaring met risico- en stakeholder management.
Competenties:

Maatschappelijke oriëntatie

Organisatiesensitiviteit

Overtuigingskracht

Coachen

Organisatievermogen

Klantgerichtheid

Netwerkvaardigheid

Systeemdenken

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: