Afdelingshoofd Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) – Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen – Zwolle

  • Zwolle

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen


Een baan met impact in een dynamische werkomgeving? Reken maar. De stelselmatige daders op jouw afdeling hebben veel justitiecontacten achter de rug, zijn ‘streetwise’ en hebben vaak te maken met (meervoudige) verslavingen, problematisch gedrag, verstandelijke beperkingen en problemen in de diverse leefgebieden. In de Penitentiaire Inrichting Zwolle bevorder jij, samen met het multi-disciplinair team, het re-integratieproces van deze gedetineerden.

Je bent operationeel verantwoordelijk voor de dagelijkse gedetineerdenzorg van de afdeling. Jij hebt de dagelijkse leiding over de afdeling van de Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). Jouw team telt ca. 10 zorg-behandel inrichtingswerkers (zbiw’ers) die verantwoordelijk zijn voor de zorg en begeleiding van 30 vrouwelijke bewoners.

Je zorgt ervoor dat je door het multidisciplinaire team geïnformeerd wordt over de lopende trajecten, de contacten die zij hebben met de ketenpartners en bent daar eindverantwoordelijk voor. Bovendien houd je zicht op alle externe contacten met reclasseringsorganisaties, extramurale behandelaars en zittingen bij de rechtbank vanwege de voortgang van het traject.

Naast het leiden jouw eigen afdeling, maak je ook deel uit van het team afdelingshoofden in de Penitentiaire Inrichting Zwolle. Samen met hen maak je een rooster voor jullie aanwezigheid, vervanging en afdelings-overstijgende zaken.

Waar je vooral mee bezig bent is het professionaliseren van je team. Het coachen en begeleiden van de zbiw’ers, het monitoren van rapportages en zogenaamde bejegening. Dat betekent dat je goed in staat bent zowel leidinggevende als mentor te zijn voor je medewerkers. Dagelijks begeleid je je teamleden bij interventies op de werkvloer, mentorgesprekken, je biedt kennis en kunde aan. Je handelt calamiteiten daadkrachtig en zorgvuldig af, en treedt hierbij ook preventief op. Kortom, een verantwoordelijke baan in een bijzondere omgeving!

Functie-eisen
Je hebt een hbo-diploma (bachelor).
Je hebt enige jaren werkervaring in een zorggerelateerde omgeving.
Je hebt kennis van en ervaring met het leiden en ontwikkelen van een team.
Je hebt affiniteit met het gevangeniswezen en gedetineerdenzorg.
Je bent een natuurlijk leider, die zich durft te uiten, empathisch, open en meedenkend.
Je bent werkt graag samen, met zowel interne – als externe relaties.
Je bent in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
Integriteit staat hoog in jouw vaandel.
Je bent initiatiefrijk en werkt graag mee aan resultaat.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 9
Maandsalaris Min €3.028 – Max. €4.247 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 1 jaar
Minimaal aantal uren per week 36
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
Solliciteren? Volg de stappen door op de solliciteer knop te drukken en upload je motivatie en cv via je account. We raden je aan eerst meer informatie over onze sollicitatieprocedure te lezen voordat je solliciteert.
Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een voorrangspositie bij het vervullen van vacatures binnen de sector Rijk (Hoofdstuk 12.7 cao Rijk). Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
De vacature sluit op 13 december 2022 en de briefselectie staat gepland na de sluitingsdatum van de vacature. De eerste selectiegesprekken worden zo snel mogelijk na het sluiten van de vacature ingepland.
Een Verklaring Omtrent Gedrag, assessment, aanstellingskeuring en fysieke vaardigheidstoets (sporttest) maken deel uit van de procedure.
Als afdelingshoofd werk je onregelmatig: gemiddeld werk je één keer per maand een weekenddienst en doordeweeks gemiddeld één vroege en één late dienst. Tijdens de weekenddienst ben je ben als hoofd van de dienst het eerste aanspreekpunt voor de gehele inrichting.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle is een zelfstandige vestiging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. We kennen verschillende regimes voor zowel mannen als vrouwen, waaronder een huis van bewaring, een gevangenis, een afdeling voor stelselmatige daders, extra zorgvoorzieningen, een terroristenafdeling en een GHB-afdeling. Verder is er een penitentiair psychiatrisch centrum. Hier krijgen patiënten met psychiatrische problematiek de zorg en behandeling die gelijkwaardig is aan die in de geestelijke gezondheidszorg.

In de inrichting werken bijna 600 medewerkers in verschillende functies. Vooral de afwisseling, verandering, spanning en maatschappelijke betrokkenheid spreekt mensen aan. Ook is er veel aandacht voor gezondheid en sporten.

Via de volgende link zie je een kort filmpje, dat je een beeld geeft van de PI Zwolle: Bedrijfsfilm PI Zwolle, juni 2019 – YouTube.

ISD
De Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) is een voorziening voor veelplegers. Veelplegers hebben vaak bijzondere problematiek. Ze zijn verslaafd en/of hebben een psychiatrische stoornis en daarom zijn ze in de ISD het beste op hun plek. In de inrichting krijgen ze ook hulp die gericht is op hun stoornis.

De ISD maatregel is speciaal in het leven geroepen voor meerderjarige daders die bij herhaling in aanraking komen met de politie. De daders zorgen met hun crimineel gedrag voor veel overlast in de samenleving. Het is de bedoeling van de ISD-maatregel dat die het steeds terugkerende en uitzichtloze patroon van criminele activiteit, gepakt worden, vast worden gezet, vrijkomen en weer terugvallen in de criminele activiteit doorbreekt. De ISD-maatregel moet de maatschappij beschermen tegen de ernstige overlast die deze stelselmatige daders veroorzaken.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: